From the recording World Traditional

Written by Matt Hirt, Chikako Horii & Haoyue Kuang

Vocal: Shinoe Jinnouchi
Guzheng: Haoyue Kuang
Flutes: Zheng Gong