From the recording Asian Pop Misc.

Written by Shinichiro Kawasaki, Haoyue Kuang & Matt Hirt